Консультативний пункт

        Завдання консультативного пункту :

- надання консультативної допомоги батькам (законим представникам) дитини з різних питань виховання, навчання, розвитку та оздоровлення дитини дошкільного віку;
- сприяття соціалізації, комунікації дітей дошкільного віку, що не відвідують дошкільні освітні заклади;
- проведення комплексної профілактики відхилень у фізичному, психічному і соціальному розвитку дітей дошкільного віку, що не відвідують дошкільні заклади ;
- інформування батьків або осіб, що їх замінюють, про заклади управління освіти, спроможні надати кваліфіковану допомогу дитині згідно індивідуальних особливостей її розвитку;
- навчання батьків практичних навичок та забезпечення їх необхідними методичними матеріалами для здійснення освітнього процесу в умовах сім‘ї; 
    Послуги надаються на безкоштовній основі і громадських засадах.
         Надання консультативної допомоги відбувається з дотриманням усіх карантинних норм та протиепідемічних заходів!


ГРАФІК РОБОТИ
консультативного пункту
Тернопільського закладу дошкільної освіти №6
на 2021 – 2022 навчальний рік

Прізвище, ім’я,
по батькові

Посада

Дні
консультування

Години консультування

Гаврилюк 
Ірина Анатоліївна
Завідувач
Вівторок
8.00 – 11.30
Четвер
16.00 – 17.00
Стрільчук Наталія Андріївна
Вихователь –методист
Середа
13.30 – 14.30
П’ятниця
8.00 – 9.00
Фігурська 
Людмила Василівна
Сестра медична старша
Середа
14.00 – 15.00
Суха
 Ірина Григорівна
Практичний психолог
Понеділок
13.30 – 14.30
Сова Наталія Анатоліївна
Інструктор з фізвиховання
Вівторок
13.30 – 14.30


ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНСУЛЬТАТИВНИЙ ЦЕНТР
ДЛЯ БАТЬКІВ АБО ОСІБ, ЯКІ ЇХ ЗАМІНЮЮТЬ
 І ДІТЕЙ,ЯКІ ВИХОВУЮТЬСЯ В УМОВАХ СІМ’Ї

1. Загальні положення

1.1. Консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’ї (далі – Консультативний центр), організовується при дошкільному навчальному закладі, що реалізують освітні програми дошкільного виховання та управління освіти і науки Білоцерківської міської ради.

1.2. Консультативний центр у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими законодавчими актами, наказами МОНмолодьспорт, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, цим Положенням.

1.3. Консультативний центр створюється для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей віком від 2 місяців до 6(7) років, які виховуються в умовах сім’ї.

1.4. Консультативний центр – це одна з форм надання допомоги сім’ї у вихованні і розвитку дітей дошкільного віку.

2. Мета і завдання діяльності Консультативного центру

2.1. Мета створення Консультативного центру:

 • забезпечення єдиних вимог і наступності сімейного і суспільного виховання;
 • надання безкоштовної психолого - педагогічної допомоги батькам або особам, які їх замінюють, підтримки різнобічного розвитку дітей, які виховуються в умовах сім’ї.

2.2. Головні завдання Консультативного центру:

 • надання всебічної допомоги сім'ї у розвитку, вихованні та навчанні дітей, які виховуються в умовах сім’ї, відповідно до їх задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб;
 • сприяння соціалізації дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім’ї;
 • забезпечення взаємодії між дошкільним навчальним закладом й іншими організаціями соціальної і медичної підтримки дітей і батьків або осіб, які їх замінюють.

3. Організація діяльності Консультативного центру

3.1. Основні форми діяльності Консультативного центру:

 • організація лекторіїв, теоретичних і практичних семінарів, індивідуальних і групових консультацій для батьків або осіб, які їх замінюють);
 • організація заочного консультування через листування, в телефонному режимі.

3.2. Консультативний центр може здійснювати консультативну допомогу батькам або особам, які їх замінюють, з питань:

 • соціалізації дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім’ї;
 • вікових, психофізіологічних особливості дітей;
 • психологічної готовності до навчання у школі;
 • профілактики відхилень у фізичному, психічному і соціальному розвитку дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім’ї;
 • організації ігрової діяльності;
 • організації харчування дітей вдома;
 • створення умов для загартування і оздоровлення;
 • соціального захисту дітей із різних категорій сімей.

3.3. Робота з батьками або особами, які їх замінюють і дітьми в Консультативному центрі проводиться підгрупами та індивідуально.

3.4. Організація психолого - педагогічної допомоги батькам або особам, які їх замінюють, будується на основі інтеграції діяльності спеціалістів Консультаційного центру: вихователя, практичного психолога, учителя-логопеда, медичного працівника та інших фахівців.

3.5. Консультування батьків або осіб, які їх замінюють, може проводитись одним або декількома спеціалістами одночасно.

Кількість спеціалістів, залучених на громадських засадах до роботи в Консультативному центрі, визначається керівником закладу дошкільної освіти № 6, в особі  Гаврилюк Ірини Анатоліївни.

3.6. Для здійснення діяльності Консультативного центру необхідно ведення наступної документації:

 • журнал реєстрації звернень;
 • план та графік роботи Консультативного центру, затверджений керівником закладу дошкільної освіти №6;
 • аналіз роботи за рік.

3.7. Безпосереднє керівництво Консультативним центром здійснюється керівником ЗДО №6.


пп
Немає коментарів:

Дописати коментар